لیزر درمانی روش ایمن و صد در صد مطمئن است. زمانی که درمان با لیزر به شکل صحیح انجام شود، هیچگونه عوارض جانبی ندارد و این موضوع توسط سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپایی به ثبت رسیده است. در نظر داشته باشید منظور ما در اینجا لیزرهای کم توان یا لیزرهای سرد می باشد که سالهاست ایمنی آن در مقالات و مطالعات مختلف به اثبات رسیده است و بحث پیرامون درصد ایمنی لیزر پرتوان در این جا نمی گنجد.