درمان وزوز گوش کار دشواری است و اغلب بدون تشخیص و درمان رها می شود. انقباض ماهیچه ای، یکی از عوامل مهم در وزوز گوش است، نقش لیزر، کاهش درد در عضله با ایجاد ریلکسیشن می باشد، بنابراین لیزردرمانی درمان سریع تر و موفق تری را به همراه خواهد داشت.

هرچند، انتظار نمی رود همه علائم به سرعت از بین بروند، مهارت درمانگر و همکاری بیمار، عامل مهمی در نتیجه گرفتن از درمان می باشند. طبق مطالعه ی  Bjorne  و همکارانش[i] حین درمان وزوز گوش، در مقایسه با میزان بروز بیماری، لیزردرمانی شدت وزوز را بیشتر کاهش می دهد. یک مطالعه ۳ ساله توسط Bjorne  نشان داد که شدت سرگیجه، سرگیجه غیر چرخشی، وزوز گوش، احساس پُری در گوش، درد در گردن و شانه ها و سردرد به طور همزمان، کاهش معنی داری داشت. این بیماران کاهش دفعات سرگیجه وهمچنین از بین رفتن کامل درد در ناحیه فک و تسکین قابل توجه علائم TMJ را گزارش کردند. لازم به ذکر است که موفقیت در این تحقیق، منعکس کننده نتیجه درمان بعد از استفاده از درمان لیزری به عنوان یک روش مکمل است. به این معنی که افزودن درمان لیزری، پیشرفت درمان در این بیماران را بهبود داده است. وقتی ماهیچه های دچار انقباض، مورد پرتو افکنی لیزر قرار می گیرند و انقباض آنها کاهش می یابد، بیماران متوجه تغییر در وزوز گوششان می شوند.

تاکنون، ثابت شده است که ترکیب درمان لیزری و درمان معمول اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (TMJ) و اختلالات مهرهای گردن (CSDx)، در مقایسه با درمان های معمول، روش موفق تری برای کمک به این بیماران می باشد. بسیاری از بیماران به طور کامل از علائم بیماری شان رها نخواهند شد اما اکثر آنها کاهش شدیدی در مشکلاتشان را تجربه خواهند کرد.

ماهیچه های پس سری باید لمس و معاینه شوند، زیرا این ماهیچه ها و ماهیچه های فک که مسئول جویدن هستند از نظر عملکرد کاملاً به یکدیگر مرتبط هستند. در واقع، مفصل فکی گیجگاهی TMJ و مفصل فوقانی گردن، یک سیستم موتوری یکپارچه را تشکیل می دهند.

درمانی که در زیر به صورت خلاصه شرح می دهیم، امید تازه ای به این گروه از بیماران می دهد. این درمان، درمان معمول با ترکیب درمان لیزری است.

بررسی وزوز گوش بر اساس روش Bjorne

گزارش بیمار:

  1. آیا بیمار به دلیل وزوز گوش، احساس خستگی در فک، مشکل در باز کردن دهان، احساس تنش در فک یا گردن، حساسیت فوق العاده در دندان یا دندان شکننده، پرچ کردن زبان یا فک، تمایل به استرس کلی، بیدار شدن در شب را تجربه می کند؟
  2. آیا بیمار می تواند وزوز گوش خود را از طریق حرکت فک و گردن دستکاری کند؟ حرکت های عادی که این پدیده را ایجاد می کنند عبارتند از: باز کردن زیاد دهان، پیش آمدگی و حرکات جانبی فک، خمیدگی یا انبساط و چرخش جانبی مفاصل فوقانی گردن.
  3. آیا بیمار می تواند وزوز گوش خود را با ایجاد فشار یا تحریک در نواحی تحریک حسی عصب جمجمه ای دستکاری کند؟ نواحی عادی که این پدیده را ایجاد می کنند، ایجاد فشار روی غضروف جلوی گوش، بالای گونه، فک یا گیجگاه، رباط استخوان فک پایینی و همچنین خیره شدن با چشم می باشد.
  4.  آیا علائم مربوط به تنش یا درد در آرواره ها، صورت، گردن و سردرد وجود دارد؟

معاینه:

  1. مشاهده و لمس ماهیچه های دارای انقباض و یا ماهیچه هایی که بیش از حد فعالیت کرده اند، بویژه عضلات با عملکرد جویدن، حالت غیرعادی در وضعیت سر یا گردن.
  2. محدودیت دامنه ی حرکت در گردن و مفصل فکی گیجگاهی TMJ.

:References

Tuner J, Hode L. The new laser therapy handbook. Prima Books, Sweden .2010


[i]

Bjorne A, Berven A, Agerberg G. Cervical signs and symptoms in patients with Meniere’s disease: a controlled study. J Cranomandib Practice. 1998;16(3):194-202