سینوزیت، تنفس از راه بینی را دشوار نموده و در موارد مزمن درمان آن مشکل و گاهی بسیار طولانی است. تابش لیزر بر روی سینوس های درگیر می تواند به درمان کمک کند. هاکارووا و همکارش در جمهوری چک بر اساس مطالعاتی که تا سال ۲۰۰۰ اثرات لیزردرمانی کم توان را بر روی سینوزیت بررسی کرده بود، ۱۹۴ بیمار مبتلا به سینوزیت را تحت درمان با لیزر کم توان (طول موج ۸۳۰ نانومتر و خروجی ۴۰ تا ۱۲۰ میلی وات) قرار دادند. ۲۴۱ بیمار مبتلا به سینوزیت بعنوان گروه شاهد بدون دریافت لیزر درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. شدت انرژی بر روی کودکان ۱/۶ ژول و برای بزرگسالان ۲/۵ ژول در نظر گرفته شد. ۳۰ بیمار فقط لیزردرمانی دریافت کردند، ۹۱ بیمار لیزردرمانی بهمراه داروی آنتی هیستامین دریافت کردند، ۷۳ بیمار لیزردرمانی بهمراه داروی آنتی هیستامین و آنتی بیوتیک دریافت کردند.
اثرات مثبت تابش لیزر در همه افراد گروه لیزردرمانی نسبت به گروه شاهد ثبت شد. بطوریکه کاهش قابل توجه ترشحات سینوس و کوتاه شدن دوره درمان گزارش شد. در عین حال عوارض جانبی مشاهده نشد.
لیزر روی نقاط مرتبط با سینوس درگیر تابیده شد و نتایج بصورت کلینیکال و پاراکلینیکال ثبت شد. نتایج عکس های رادیولوژی اختلاف معنی داری در گروه لیزردرمانی و شاهد را نشان داد. این محققین لیزر درمانی در سینوزیت را مفید بیان کردند.

در مطالعات دیگری استفاده از لیزر با انرژی بالاتر (۴ ژول) را نیز توصیه نموده اند و اغلب زمان درمان سینوزیت فاز حاد را سریع تر از آن در فازهای مزمن عنوان کرده اند. از نکات ایمنی مهم در درمان سینوزیت با لیزر، استفاده از عینک محافظ است و یا بستن چشمان بیمار به وسیله پد مرطوب که حین درمان الزامی است. 

Reference
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-fis/laser_y_sinusitis.pdf