یکی از مشکلات شایع در دندانپزشکی بیماری هرپس سیمپلکس (HSV-1) یا تبخال دهانی است. این ویروس در ناحیه دهان، لب و گلو باعث ایجاد زخم باز یا تاول می شود. همچنین می تواند باعث درد موقع جویدن غذا، بلع یا صحبت کردن، شود. غالبا زخم و یا ناحیه اطراف زخم دچار خارش می شود و گاهی با تورم غدد لنفاوی و سردرد نیز همراه است. در حال حاضر روش های موثری برای درمان هرپس سیمپلکس وجود دارد و یکی از بهترین روش ها، لیزردرمانی است.

نتایج درمانی به آغاز درمان در اوایل دوره ی بیماری وابسته است. بیماران اغلب درباره ی اینکه این ویروس در یک محل خاص ظاهر می شود، گزارش می دهند و حتی قبل از قابل مشاهده شدن تاول ها، می توانند زمان و محل تاول را پیش بینی کنند. استفاده از لیزردرمانی در همین مرحله ی ابتدایی بهترین نتایج را دارد و حتی می تواند مانع از بروز تاول ها شود.

هرچه درمان دیرتر شروع شود، نتایج ضعیف تر است. ولی با این حال، در مراحل بعدی نیز می توان به کمک لیزردرمانی، کاهش محسوس علامت ها و تسریع فرآیند ترمیم را مشاهده کرد. علامت ها ممکن است حتی به طور کامل از بین بروند. دوز مناسب برای هر زخم ۴ تا ۶ ژول است. در صورت کاهش و تسکین مشهود علایم، می توان درمان را متوقف کرد و اگر قبل از شروع درمان، حمله ی ویروسی گسترش یافته بود، درمان باید تا سه بار در هفته تکرار شود.

منبع:

Tuner J, Hode L, The new laser therapy handbook.2010.Prima Books,Sweden