لیزر درمانی در چه بیماریهایی موثر است؟

بیماریهای ارتوپدی و سیستم حرکتی و روماتولوژی

دردهای عضلانی و اسکلتی

بیماریهای گوش و حلق و بینی

بیماریهای اعصاب

دردهای حاد و مزمن

سوختگی و ترمیم زخم

زخم های بعد از جراحی

و انواع دیگر بیماریها …

چند جلسه لیزر درمانی نیاز است؟

این امر بستگی به طبیعت و شدت بیماری دارد که در حالت معمول ۸ تا ۱۲ جلسه لیزر درمانی نیاز است. برخی بیماران نتایج خوبی را پس از سومین جلسه تجربه می کنند و برخی در طول جلسات بهبودی را گزارش می دهند. در بعضی شرایط لازم است دوره درمان با فاصله زمانی مناسب چندین بار تکرار شود. لیزر درمانی در هر هفته ۲ الی ۳ مرتبه انجام می شود.

آیا لیزر درمانی محدودیت سنی دارد؟

سن بیمار در لیزر درمانی شرط نیست و در همه سنین می توان آن را تجویز کرد.

آیا اثربخشی لیزر از نظر علمی به اثبات رسیده است و مزایای آن چیست؟

نزدیک به ۲۵۰۰ مطالعه بر روی انسان و حیوان در جهان اثربخشی لیزر را نشان داده است. لیزر تراپیست ها از درمان با لیزر نتایج بسیار سودمندی را گزارش کرده اند. از طریق لیزر مزایایی چون کاهش درد، کم شدن استفاده از دارو، کاهش عمل جراحی، نداشتن هیچ گونه اثر جانبی و درمان بی خطر، سریع تر کردن دوره بهبودی بیماری و استفاده از آن به عنوان درمان جایگزینی تکمیلی برای بسیاری از بیماریها، بدست آمده است.