Laser acupuncture

برای تعریف لیزر آکوپانکچر نیاز است در ابتدا با آکوپانکچر به طور مختصری آشنا شویم. در گذشته طب سنتی تنها راه درمان بیماریها بود و پس از پیدایش طب مدرن نیز همچنان مورد توجه بوده است. یکی از شاخه های طب سنتی، طب سوزنی یا آکوپانکچر می باشد که ابتدا در چین و سپس در فرانسه با سبکی متفاوت شناخته شده است. امروزه طب سوزنی، روشهای جدیدی مانند لیزر آکوپانکچر را ارائه داده است.
بنیاد طب سوزنی بر این باور استوار است که بدن انسان برای فعالیت جسمی و ذهنی خود به انرژی نیازمند است. در بدن سالم این انرژی از سوخت و ساز غذا، آب و هوا به دست می آید. اما در بدن انسان دو انرژی دیگر هم وجود دارد که جدا از انرژی به دست آمده از سوخت و ساز مواد غذایی و تا حدودی در ارتباط با آن، پایه طب سوزنی را تشکیل می دهد. این دو انرژی با نامهای Yin و Yang ، ماه و خورشید، شب و روز، مثبت و منفی و… نامگذاری شده اند. هر گاه درصد یکی از این دو انرژی در ارگانی (قلب، ریه، معده و..) از بدن نا منظم شود، عملکرد آن ارگان دچار اشکال خواهد شد. طب سوزنی در بدن کانال ها و نقاطی را مشخص کرده است که میتوان با سوزن زدن از راه پوست به آن نقاط، تعادل را در میزان انرژی و بازگشت عملکرد صحیح آن ارگان برقرار کرد. البته در درمان هر ارگانی در طب سوزنی به دیگر ارگان ها و انرژی مربوط به آنها توجه میشود و بدن بعنوان یک سیستم یکپارچه دیده می شود.
در روش لیزر آکوپانکچر نقاط مورد نظر که در طب سوزنی با سوزن تحریک می شوند، بوسیله تابش لیزر تحریک و مورد درمان قرار میگیرند. از این رو برای کودکان، سالمندان و افرادی که از طب سوزنی ترس دارند، روش مناسبی است. تا کنون مطالعاتی جهت مقایسه تحریک نقاط آکوپانکچر بوسیله سوزن و یا تابش لیزر انجام شده است که در اغلب این مطالعات تاثیر تابش لیزر کمتر از تحریک با سوزن نبوده است. مطالعاتی نیز تاثیر لیزر آکوپانکچر را با درمانهای روتین و یا لیزر خاموش (گروه شاهد) مقایسه کرده اند که در آینده به بررسی آنها می پردازیم.
منبع:
غلامرضا حجار، تاریخچه و آشنایی با طب سوزنی، انتشارات نوید، ۱۳۸۶