تولید آندورفین های ضد درد طبیعی در بافت آسیب دیده،

متوقف شدن آنزیم های التهابی و افزایش آنزیم های ضد التهابی،

افزایش فعالیت عروق لنفاوی و کاهش تورم،

افزایش جریان خون و تولید مویرگ های خونی،

کاهش اسپاسم و گرفتگی عضلات